Tukena kasvussa ja kehityksessä

Tukena kasvussa ja kehityksessä

Lapsiin erikoistunut toimintaterapeutti Rovaniemellä

Yksilöllistä toimintaterapiaa lapsille

Olen erikoistoimintaterapeutti Helena Leinonen, lapsiin erikoistunut toimintaterapeutti. Tarjoan toimintaterapiapalveluja Rovaniemen seudulla vuosikymmenien kokemuksella. Olen työskennellyt lasten parissa toimintaterapeuttina Oulussa v.1979 ja Rovaniemellä v.1988 lähtien.

Palveluihini kuuluvat

Toteutan toimintaterapiaa kotikäynteinä lapsen omissa toimintaympäristöissä, kuten kotona, päiväkodissa, koulussa tai iltapäivähoidossa.

Koulutus ja työkokemus

Helena Leinonen

Olen pitkän työkokemuksen omaava, lapsiin erikoistunut toimintaterapeutti. Urani aikana olen suorittanut useita alan koulutuksia.

  • Kognitiivisen lyhytterapian opintokokonaisuus (Oulu, Integrum) v. 2018
  • Laatukoulutus (Roi, AMK) v. 2004
  • Lasten toimintaterapiasta erikoistoimintaterapeutin tutkinto (Hki, HSO) v. 1993
  • Toimintaterapeutin tutkinto (Hki, HSO) Valviran laillistamispäätös 15.2.1979

Vuosittain olen osallistunut toimintaterapian ja kuntoutuksen täydennyskoulutuksiin sekä arviointimenetelmäkoulutuksiin. Käytössäni olevia arviointimenetelmiä ovat MAP, M-Fun, Dotca-Ch, kliininen havainnointi, SPM, SPM-P, VMI, MVPT-3, TVPS, COPM, PACS.

Työtäni ohjaavat arvot

Teen yhteistyötä vanhempien ja lapsen muiden lähihenkilöiden kanssa. Toimintaterapeuttina tuon oman asiantuntemukseni yhteiseen käyttöön lapsen hyväksi. Yhteinen tavoitteemme on tukea lapsen myönteistä kehitystä.

  • Asiakaslähtöisyys
  • Lapsen ja perheen kunnioittaminen
  • Luottamuksellisuus
  • Ammatillisuus
  • Turvallisuus
  • Ystävällisyys

Palvelen asiakkaitani suomeksi. Tervetuloa!

Ota yhteyttä ja varaa aika

Vanhempien palautteita

Toimintaterapia on ollut käynnissä reilun vuoden. Heti alusta asti  terapia lähti hyvin käyntiin, lapsen tarpeet ja voimavarat huomioiden.  Huomaa, että lapsikin saa hetkistä paljon, koska on niistä innoissaan.  Edistystä tapahtuu hitaasti, mutta varmalla pohjalla. Helena on luotu
tähän työhön, varsinkin nuorempien asiakkaiden kanssa.

6-vuotiaan pojan (dg lapsuusiän autismi, hyvätasoinen) äiti

Olemme saaneet Helenalta suuren ja korvaamattoman tuen tyttäremme asperger-diagnoosin jälkeen. Kuntoutuminen on lähtenyt etenemään varsinkin sosiaalisten taitojen osalta niin hienosti, ettemme osanneet tällaista edes odottaa.

8-vuotiaan asperger-diagnosoidun tytön vanhemmat

Linkit