Henkilökunta

Helena Leinonen
erikoistoimintaterapeutti

Helena toimii yrittäjänä ja palveluista vastaavana johtajana. Toimintaterapeutin tutkinto (Helsinki), valviran laillistamispäätös 15.2.1979 sekä lasten toimintaterapiasta erikoistoimintaterapeutintutkinto (Helsinki) v.1993. Työkokemusta lasten toimintaterapiasta ennen toiminimen perustamista 80-luvulla Lohipadon erityiskoulu ja OYKS. Menetelmäkoulutuksia mm. Teacch, Bright Start, Brain Gym, GAS ja Kognitiivinen lyhytterapiakoulutus v. 2015-17. Helena tekee toimintaterapeuttisia arviointeja terapiatyön lisäksi. Arviointimenetelminä käytössä mm. MAP, M-Fun, Dotca-Ch, sensomotoristen valmiuksien kliininen havainnointi, VMI, MVPT-3, TVPS, COPM, PACS. Vuosittain vähintään viisi täydennyskoulutus päivää. Säännöllinen yksilöllinen työnohjaus.

Kaisa Niku
toimintaterapeutti (AMK)

Kaisa on työskennellyt meillä toimintaterapeuttina v.1999 saakka. Toimintaterapeutin tutkinto (Lappeenranta) v.1998, valviran laillistamispäätös 18.12.1998. Toimintaterapeutin tutkinto (amk) (Oulu) v.2013. Työkokemusta myös lasten toimintaterapiasta  90-luvulla LKS ja Rovaniemen mlk:n terveyskeskus. Menetelmäkoulutuksia mm. Teacch, ABA/PRT, leikkikoulutuksia leikinarvioinnista ja Chippa, Brain Gym, ratkaisukeskeiset menetelmät kouluyhteisöön. Vuosittain vähintään viisi täydennyskoulutuspäivää. Säännöllinen yksilöllinen työnohjaus.