Lasten toimintaterapiaa Rovaniemellä

Lääkinnällistä kuntoutusta lapsille

Tarjoan lasten toimintaterapiaa Rovaniemellä yli 30 vuoden kokemuksella. Toteutan käynnit asiakkaan omassa toimintaympäristössä, kuten kotona, päiväkodissa, koulussa tai iltapäivähoidossa.

Lasten toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta. Lähetteen mukana seuraa hoitavan lääkärin laatima kuntoutussuunnitelma, jossa määritellään toimintaterapian tavoitteet, toteuttamispaikka ja terapian kesto.

Kirjallinen toimintaterapiasuunnitelma

Lasten toimintaterapia alkaa yhteisellä palaverilla vanhempien kanssa, jolloin tehdään kirjallinen toimintaterapiasuunnitelma. Vanhempien toiveet ja toimintaterapialle asetetut tavoitteet kirjataan. Toimintaterapiaa toteutetaan ja terapiamenetelmät valitaan tavoitteiden mukaisesti. Menetelmien valinnassa huomioidaan lapsen omat kiinnostuksen kohteet ja menetelmien lapsen kehitystehtävää palveleva luonne.

Toimintaterapian avulla voidaan vahvistaa mm.

 • Itse- ja tunnesäätelyä
 • Itsetuntoa
 • Toiminnanohjaustaitoja
 • Kädentaitoja
 • Oman kehon hallintaa
 • Leikkitaitoja
 • Kaveritaitoja
 • Omatoimisuutta päivittäisissä toiminnoissa 

Kattava valikoima terapiavälineitä

Käytössäni on monipuolinen ja kannettava välineistö, jonka olen hankkinut toimintaterapiaa varten 30 vuoden aikana.

Yhteistyökumppanit

Kuntoutus on yhteistyötä, ja toimintaterapeutti tuo oman osaamisensa yhteiseen käyttöön. Yhteistyökumppaneita ovat lapsen perhe ja muut lapsen läheiset, kuten henkilökunta päiväkodissa, koulussa tai iltapäivähoidossa.

Lapset tulevat toimintaterapiaan eri hoitavien tahojen kautta, joita ovat muun muassa Rovaniemen terveyspalvelukeskus ja neuvolat, LKS, Kolpeneen palvelukeskus, OYS sekä Valteri Tervaväylä.

Voimassa olevat sopimukset

 • Rovaniemen kaupunki/terveyspalvelukeskus
  • Lasten yksilöllinen toimintaterapia
  • Lasten toimintaterapeuttinen toimintakyvyn arviointi
  • Lasten ryhmätoimintaterapia
 • Kansaneläkelaitos pohjoinen vakuutuspiiri
  • Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilötoimintaterapia

Linkit