Lasten toimintaterapia

Lasten toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta ja se tapahtuu aina lääkärin lähetteellä.

Yleensä lähetteen mukana seuraa hoitavan lääkärin tekemä kuntoutussuunnitelma, jossa määritellään toimintaterapian tavoitteet, toteuttamispaikka ja terapian kesto.

Toteutamme toimintaterapiaa lähetteen mukaisesti sekä vastaanotolla, että kotikäynteinä lasten kotona, päiväkodissa, koulussa tai vastaavassa paikassa. Toimintaterapia -jakso alkaa yhteisellä palaverilla vanhempien kanssa, jolloin tehdään toimintaterapiasuunnitelma. Heidän toiveet ja toimintaterapialle asettamat tavoitteet kirjataan. Toimintaterapiaa toteutetaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja menetelmät valitaan tavoitteiden mukaan. Menetelmien valinnassa huomioidaan lapsen omat kiinnostuksen kohteet sekä menetelmän lapsen kehitystehtävää palveleva luonne.

Toimintaterapian avulla voidaan vahvistaa mm.

 • itsetuntoa
 • toiminnanohjaustaitoja
 • hieno- ja karkeamotoriikka (sensomotoriikkaa)
 • silmän ja käden yhteistyötä
 • näönvaraista hahmottamista
 • omatoimisuutta päivittäisissä toiminnoissa

Yhteistyökumppanimme

Kuntoutus on yhteistyötä. Toimintaterapeutti tuo oman osaamisensa yhteiseen käyttöön lapsen kehityksen tukemiseksi. Yhteistyökumppaneitta ovat lapsen perhe ja muut lapsen läheiset, mm. isovanhemmat, avustajat, muut terapeutit sekä lasten kanssa työskentelevä henkilökunta päiväkodissa, iltapäivähoidossa ja/tai koulussa.

Hoitavat / maksavat tahot

Lapset tulevat meille toimintaterapiaan eri hoitavien tahojen kautta mm. Rovaniemen terveyspalvelukeskus/neuvolat, LKS, Kolpeneen palvelukeskus, OYS, Valteri Tervaväylä.

Meillä on voimassa olevat sopimukset:

Rovaniemen kaupunki / terveyspalvelukeskus

 • lasten yksilöllinen toimintaterapia
 • lasten toimintaterapeuttinen toimintakyvyn arviointi 
 • lasten ryhmätoimintaterapia

Kansaneläkelaitos Lapin vakuutuspiiri

 • vaikeavammaisten yksilöterapia: toimintaterapia
 • vaikeavammaisten ryhmäterapia: toimintaterapia 

Hoitavat ja maksavat tahot odottavat, että pidämme kiinni sopimastamme toimintaterapian laadusta. Koko henkilökunta on käynyt läpi laatukoulutuksen ja yrityksellämme on käytössä laatujärjestelmä.

Linkkejä muille sivuille:

Kehitysvammaliitto
Toimintaterapeuttiliitto
CP-liitto
ADHD-liitto
Autismiliitto
KELA